12. 11. Předvánoční setkání

Srdečně členy FBN Czech a jejich rodinné příslušníky zveme na předvánoční FBN Inspiraci na téma Strategická filantropie v rodinných firmách a následnou VIP prohlídku historické budovy Národního muzea po otevírací době. 

Setkání FBN Inspirace bude předcházet Valná hromada členů FBN Czech a zakončíme jej společnou večeří v nedaleké restauraci.

Kdy?

pátek 12. 11. 2021

V kolik?

od 15:30

PROGRAM

 • 15:30 - 16:00 Registrace a přivítání
 • 16:00 - 16:20 Valná hromada a novinky z FBN Czech
 • 16:20 – 17:30 Strategická filantropie v rodinných firmách
  • Silke Horáková, Albatros Media, Nadace Albatros
   Spolumajitelka Albatros Media, předsedkyně správní rady Nadace Albatros
    
  • Dozvíte se:
   • Jak zakládali Nadaci Albatros?
   • Jak konkretizovali téma, kterému se věnují?
   • Jak nastavili systematické procesy?
   • Jak monitorují dopad činností nadace?
  • Dagmar Goldmannová, Via Clarita
   Executive Director Nadačního fondu Via Clarita
  • Dozvíte se, co je třeba mít na zřeteli při zvažování filantropických projektů a jaké jsou ve filantropii aktuální trendy.

 • 17:30 – 18:00 Přestávka
 • 18:00 – 19:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA 
  • Národním muzeem vás provede Mgr. Václav Mikule, specialista na umělecká řemesla. 
 • Od 19:30 SPOLEČNÁ VEČEŘE v restauraci Čestr.

O ŘEČNÍCÍCH

Strategická filantropie v rodinných firmách

Silke Horáková, Albatros
Spolumajitelka Albatros Media, předsedkyně správní rady Nadace Albatros

Spolumajitelka velké české nakladatelské skupiny, která zastřešuje dvacítku knižních značek, je nejen vlivnou investorkou, ale také filantropkou. Společně s manželem Jaroslavem založili v roce 2016 nadaci Albatros, díky níž systematicky a dlouhodobě pozitivně přispívají znevýhodněným skupinám dětí. Za jeden z nejdůležitějších předpokladů pro změnu života dětí, které nemají pro svůj osobní rozvoj ideální podmínky, považují vzdělání. Nadace Albatros už svými projekty rozdělila přes 50 milionů korun. Silke patří také ke zakladatelům Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a k investorům českého Deníku N. Je členem poradního výboru globální neziskové organizace Ashoka a prostřednictvím fondu Tilia Impact Ventures, který spoluzaložila v roce 2018, se zabývá systematickou podporou sociálně prospěšných projektů.

Dagmar Goldmannová, Via Clarita
Executive Director Nadačního fondu Via Clarita

Dáša Goldmannová vede Via Clarita od jejího založení v roce 2016. Dříve působila mimo jiné v organizacích Člověk v tísni, ADRA nebo také ve společnosti L’Oréal. V současnosti se tématu nadačního světa věnuje i díky doktorskému studiu Comparative Corporate, Foundation and Trust Law na Masarykově univerzitě.

Posláním Nadačního fondu Via Clarita je podporovat rozvoj a kultivaci filantropie a poskytovat nezávislé filantropické poradenství. Přáním Via Clarita je přinášet do Česka širší a strategický pohled na individuální filantropii a dárcovství. Via Clarita pořádá vzdělávací akce a networkingová setkání pro filantropy a filantropky a poskytujeme individuální konzultace při vzniku nových filantropických záměrů nebo pro již fungující projekty či organizace.

Komentovaná prohlídka historické budovy Národního muzea

Mgr Václav Mikule,
Specialista na umělecká řemesla a restaurování

Václav, původně absolvent pražské AMU, zajišťuje pro velké stavební společnosti restaurátorské práce a koordinaci uměleckých řemesel. Mezi nejvýznamnější velké rekonstrukce patří např. Obecní dům v Praze, Nostický palác, divadlo ABC, či speciální památkové renovace novodobých objektů jako je světově významná Loosova vila v Praze a Baťův mrakodrap ve Zlíně. Z historických objektů jsou to částí v Lednicko-Valtickém areálu anebo současná rekonstrukce zámku v Telči. Završením jeho působení byla rekonstrukce Národního muzea ke 100letům republiky. Václav nyní působí v Karlových Varech při renovaci zdobných Císařských lázní.