Zaměřeno na NxG: Workshop na téma Executive Leadership Potential s Egon Zehnder

Program

Společně s Egon Zehnder, přední světovou firmou působící na poli executive search, jsme pro naše členy připravili jedinečný půldenní workshop s názvem „Executive Leadership Potential, aneb objevte svůj leadership potenciál a nechejte ho vyrůst“.

Během workshopu jsme se naučili:

  • Porozumět svým silným stránkám a potenciálům
  • Ujasnit si své cíle a aspirace
  • Identifikovat možnosti dalšího rozvoje
  • Jak dosáhnout cílů

K vyhodnocení vašeho potenciálu jsme využili expertních psychometrických nástrojů Egon Zehnder. Náš potenciál byl hodnocen ve 4 oblastech, které jsou považovány za klíčové pro úspěch lídra na exekutivních úrovních na základě dlouhodobého výzkumu a práce EZ s top manažery po celém světě. Jsou jimi zvídavost (curiosity), práce s daty (insight), práce s lidmi (engagement) a schopnost dotahovat věci (determination).

Pracovním jazykem workshopu byla angličtina.


O Egon Zehnder

Egon Zehnder je přední světová executive search firma. Svým klientům pomáhá hledat kandidáty a vybírat top manažery na „špičkové“ pozice, poskytuje služby v oblasti Board Consultingu a práce s talenty. Firma byla založena v roce 1964, dnes má celkem 68 poboček ve 40 zemích světa. Testování executive potenciálu se Egon Zehnder věnuje již více než 30 let. Workshop pro vás povedou konzultanti z české a německé pobočky.

Martina Grygar Březinová
Martina se zaměřuje na region CEE. Před nástupem do Egon Zehnder pracovala pro společnosti PwC, O2 a Sodexo, kde zastávala pozici CFO, a později CEO v Sodexo Benefits and the Rewards pro Českou a Slovenskou republiku. Dlouhodobými tématy Martiny jsou diverzita a odpovědný leadership.

Inga Hiltner
Inga v Egon Zehnder zastává roli seniorního experta. Klientským organizacím pomáhá nastavovat procesy na rozvoj a práci s talenty. Pracuje jak s jednotlivci, tak s týmy, jimž pomáhá odkrýt skrytý potenciál a dosahovat tak svých cílů.

Martina Grygar Březinová

Inga Hiltner