FBN INSPIRACE

Na podzimním setkání jsme přivítali zahraničního hosta Balázse Lévaie, 2G, obchodního ředitele a majitele firmy BIOTECH USA. Firmu BIOTECH USA založili rodiče Balázse na začátku 90. let. V rukou 2. generace prošla kompletní transformací. Za necelých 10 let firma zdesetinásobila svůj obrat (až na stávajících 210 mio EUR) a vyrostla z pár desítek na 1 800 zaměstnanců. Setkání pokračovalo 5 tematickými kulatými stoly, které vedli naši členové i expertní řečníci. 


PROGRAM AKCE

15:00 – 15:30    Příchod  
15:30 – 17:00    Balázs Lévai, 2G, BIOTECH USA
17:00 – 17:30    Přestávka
17:30 – 19:00    Kulaté stoly

 • Předávání rodinné firmy (Ladislav a Lukáš J. Horčičkovi, SERVISBAL OBALY)
 • Nadační struktury (Tomáš Vala, SIKO)
 • Vznik a fungování dozorčí rady (Roman Žák, AIMTEC)
 • Digitalizace firmy (Jaroslav Follprecht, AIMTEC)
 • Uchování hodnoty rodinného majetku v dlouhodobé perspektivě i přes částečný či 100% exit z rodinné firmy (Petr Koblic, BCPP, Petr Laštovka, EMUN, Igor Mesenský, KPMG)

Od 19:00            Večeře formou rautu


PREZENTACE ŘEČNÍKŮ

FOTKY Z AKCE

O ŘEČNÍCÍCH A PROGRAMU 

BIOTECH USA je největším evropským výrobcem a distributorem doplňků stravy a funkčních potravin. Jejich výrobky prodává na 4 500 partnerů ve 100 zemích, mají také 286 franšíz. Firmu založili rodiče Balázse a Bálinta na začátku 90. let. Původně firma distribuovala vybavení do fitness center, v rukou 2. generace však prošla kompletní transformací. Bratři do firmy nastoupili krátce po studiích a za necelých 10 let jejich vedení, firma vyrostla z pár desítek na 1 800 zaměstnanců a obrat navýšili z 20 mio EUR na 200 mio EUR. V Budapešti vybudovali sklady o rozměrech přes 80 000 m², a také moderní kanceláře, které v roce 2020 získali cenu maďarské Office of the Year. Balázs ve firmě vede obchod a stojí za obchodní strategií, jeho bratr Bálint je výkonným ředitelem. Oba jsou dnes majoritním vlastníky firmy. V roce 2022 se stali EY Podnikateli Maďarska, 
Balázs s námi nasdílel příběh jejich firmy a rodiny.

STŮL Č. 1: PŘEDÁVÁNÍ RODINNÉ FIRMY

Garanti: Ladislav a Lukáš J. Horčičkovi, SERVISBAL OBALY

Společnost SERVISBAL OBALY založili manželé Horčičkovi v roce 1993 ve Východních Čechách a 27 let ji z pozice jednatele řídil Ladislav Horčička. V roce 2019 byl spuštěn proces mezigeneračního předávání na jejich syna Lukáše J. Horčičku, který skrze postupné předávání řídících pravomocí a rolí, vyvrcholil v roce 2023, kdy došlo k definitivnímu předání majetkového podílu do další generace. Rádi s Vámi proberou úspěšné i neúspěšné pasáže z celého procesu, postupně tvořená očekávání i následné frustrace z pohledu odcházející a nastupující generace, a nádavkem přidají konec.

STŮL Č. 2: NADAČNÍ STRUKTURY

Garant: Tomáš Vala, 2G, generální ředitel SIKO

Tomáš nadílel praktické zkušenosti rodiny Valových s nastavením nadačních struktur. Co je k dané struktuře vedlo, proč ji zvolili a jak vnímají řešení dnes.

STŮL Č. 3: VZNIK A FUNGOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

Garant: Martin Málek, 1G, spoluzakladatel COMAP, bývalý předseda správní rady COMAP, člen dozorčí rady AIMTEC, předseda správní rady COLOGNIA

Martin se s Vámi coby spoluzakladatel a člen několika dozorčích rad podělí o zážitky a zkušenosti z jejich rozjezdu a fungování:
• k čemu je dozorčí rada dobrá a k čemu není?
• lidé ve správní radě, koktejl zakladatelů, manažerů a „profi NEDů“;
• jaká je správná úroveň reportingu a jaké formy komunikace?
• správní rada a Martin Málek a jak se učím(e)?
• přínos dozorčí rady pro NextGen.
… aneb co nám na IMD řekli a neřekli?
… ne na všechny otázky dostanete odpověď, ale určitě si o nich začneme povídat :-).

STŮL Č. 4: DIGITALIZACE FIRMY

Garant: Roman Žák, 1G, spoluzakladatel AIMTEC a předseda dozorčí rady AIMTEC

Posláním AIMTECu je provázet svoje klienty cestou digitalizace v oblasti výrobních a logistických procesů. AIMTEC sám prošel turbulentními změnami v oblasti své vlastní digitalizace v oblasti backoffice procesů, podpory dodávky, obchodu a marketingu.
Proč vlastně digitalizovat a co, jak vnímám proměny pojmu digitalizace za dobu uplynulého čtvrtstoletí a naopak, kam digitalizace směřuje, můj (ředitelský tudíž přehledový) pohled na technologii, architekturu a všechny možné buzzwordy, rizika digitalizace a úskalí při zavádění – to jsou příklady témat, která můžeme rozebrat a na která se s Vámi mohu podívat jak z pohledu interního, tak AIMTECu jako dodavatele.

STŮL Č. 5: UCHOVÁNÍ HODNOTY RODINNÉHO MAJETKU V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ, A TO I PŘES ČÁSTEČNÝ ČI 100% EXIT.

Garanti jsou EXTERNÍ EXPERTI (nejsou zástupci členů FBN CZECH)

 • Petr Koblic, generální ředitel BCPP
 • Petr Laštovka, výkonný partner EMUN
 • Igor Mesenský, partner KPMG

Garanti s Vámi probrali několik hlavních témat:
- Pohled na rodinný majetek dle jeho účelu – forma vs hodnota, co uchovat, co investovat, co darovat, či utratit.
- Transformace rodinného majetku do jiné podoby – částečný či 100 % exit z rodinné firmy včetně souvislostí, co tento krok znamená. Zaměří se zejména na:

 • Majetkové vztahy v rodině – počet a struktura společníků / akcionářů dnes a s výhledem dalších generacích
 • Profesionální řízení firmy – požadavky na strukturu a organizaci firmy
 • Předání řízení společnosti další generaci – existence vhodných nástupců a jejich motivace
 • Zda přijít / nepřijít o roky budovanou firmu – motivace a cíle zakladatelů, faktory pro rozhodnutí o (částečném) prodeji firmy
 • Proces (částečného) prodeje rodinné firmy
 • Dlouhodobá správa rodinného majetku (v různých podobách) – rizika / formy / struktury / způsob správy.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín: 
14. září 2023

Místo konání: 
Vila Lanna (zde), V Sadech 1, 160 00 Praha 6