Kruhy sdílení

Ve středu 24. května jsme si pro Vás připravili jsme kruhy sdílení. Společně jsme měli možnost otevřeně diskutovat a vyměňovat si zkušenosti nad společnými tématy a výzvami v komorních skupinkách členů FBN Czech. Ny výběr bylo ze 4 témat zaměřených na rodinné podnikání, život v podnikatelské rodině, či osobní rozvoj. Setkání jsme zakončili společným neformálním posezením s večeří formou.


FOTOGRAFIE


ZPĚTNÁ VAZBA

Daniel Sviták, GRADA
Na akci jsem si opravdu užil několik věcí. Zvlášť mě oslovil konverzační setup, který vytvářel diskrétní a soustředěnou atmosféru pro všechny účastníky, kteří se věnovali diskutovanému tématu. Pro mluvčího to byla unikátní příležitost mluvit o problému do detailů. Bylo úžasné získat zpětnou vazbu od ostatních lidí, kteří se s tímto problémem už setkali. Rád jsem viděl, že účastníci měli příležitost aktivně či pasivně se zapojit. 
Ocenil jsem také pestrost účastníků, kde se mísili mladší a starší generace. To považuji za zásadní, ačkoli si to dokážu představit, že to není vždy jednoduché zajistit. Stejně jako by bylo skvělé mít v každém kruhu ženu.
Celkově bych řekl, že akce byla skvělá. Pro mě byla mnohem přínosnější než poslech přednášek o specializovaných tématech. V mnoha případech je totiž největším problémem rozhodnutí nebo přeplněnost (tj. přetížení a nedostatek času na systémové uvažování) samotného majitele firmy než to, že by potřeboval zvláštní soubor dovedností. Tento formát školení a diskusí podporuje právě takový přístup. Přináší nadšení a odhodlání.

Vladimír Müller, DR. MÜLLER PHARMA
Na začátku jsem netušil, co mohu od tohoto nového formátu diskuse očekávat. Vyklubala se z něj velmi příjemná a neformální diskuse s novou generací našich následovníků v roli CEO.
Ze strany zkušenější generace žádné rady či doporučení, jen názory na témata, která postupně vyplývala z rozhovoru. To vyvolalo zajímavou diskusi, ve které snad mladá generace našla inspiraci. Myslím, že jsme si to všichni užili, nakonec nám ani nestačil vyhrazený čas…. Děkuji organizátorům za tento formát a za příjemné odpoledne.

Marcela Tománková, HTP
Pro mě to byla zcela nová zkušenost a taky formát. Nabídl mi nové úhly pohledu a nečekané varianty řešení mého problému.


PRO KOHO BYLA AKCE URČENÁ?

Akce je míněná primárně pro NowGen FBN Czech, ale je otevřená i ostatním členům FBN Czech. Programově se snažíme nabídnout témata atraktivní zejména pro NowGen.

KDO JE NOWGEN?

NowGeni jsou business lídři a manažeři ve věku 35 až 55 let, kteří jsou aktivně zapojení ve vedení jejich rodinné firmy. Za vedení jejich rodinné firmy jsou sami zodpovědní, či ji vedou po boku starší generace / dalších rodinných příslušníků.

CO JSOU KRUHY SDÍLENÍ (PEER CIRCLES) FBN CZECH?

Kruhy sdílení jsou setkáním členů FBN Czech, při němž účastníci v komorní skupince sdílejí své zkušenosti, názory a výzvy na společné téma. Na sdílení se podílí všichni účastníci kruhu. Diskusi vede předem určený garant kruhu.

VÝBĚR TÉMAT

KRUH č. 1: Propojení rodiny a firmy: Nastavení vztahů v rodině, pokud se na vrcholovém řízení firmy podílí více členů rodiny.

S čím si nevím rady a v čem bych rád našel pomoc / radu, či co nám v rodině naopak dobře funguje a mohu doporučit ke zvážení i ostatním. (Uvedené prosím berte pouze jako inspiraci).  

KRUH č. 2: Příprava na roli CEO: Jak na roli připravuji sebe, či své blízké?

Připravuji se, či své blízké na roli CEO. S určitými oblastmi si nevím rady, či bych rád nasdílel svou vlastní zkušenost. Může se jednat např. o výzvy a zkušenosti se zapojením ve firmě, kariérou mimo firmu, osobním a profesním rozvojem, plánem předávání atd. (Uvedené prosím berte pouze jako inspiraci).  

KRUH č. 3: Osobní rozvoj: Co dělám pro svůj osobní rozvoj?

Co dělám pro svůj osobní rozvoj? Co mi funguje a v čem bych potřeboval poradit? Sdílení konkrétních aktivit z oblastí jako rozvoj manažerských / leadership dovedností, rozvoj expertních znalostí / znalostí o trhu / produktu, volnočasové zaměření / work-life balance atd. (Uvedené prosím berte pouze jako inspiraci).  

KRUH č. 4: Jak seznamuji své děti s naší firmou / rodinným majetkem (míněno zejména pro rodiče teenagerů)?

Mé děti jsou ve věku teenagerů a seznamuji je s majetkem / naší rodinnou firmou. Kdy a jak začít, jak podpořit jejich finanční gramotnost, vytvořit pocit sounáležitosti a respektu k vybudovanému majetku, rodinnému příběhu atd. (Uvedené prosím berte pouze jako inspiraci).  


ORGANIZAČNÍ INFORMACE:  

Termín konání: 24. května 2023.

Místo konání: Restaurace Červený jelen. Hybernská 1034/5, 110 00, Praha 1.

Pro koho byla akce určená: Akce je míněná primárně pro NowGen FBN Czech, ale je otevřená i ostatním členům FBN Czech.

Kdo je NowGen? NowGeni jsou business lídři a manažeři ve věku 35 až 55 let, kteří jsou aktivně zapojení ve vedení jejich rodinné firmy. Za vedení jejich rodinné firmy jsou sami zodpovědní, či ji vedou po boku starší generace / dalších rodinných příslušníků.


DĚKUJEME ZA ÚČAST