Plojhar

Rodinnou firmu Plojhar založil pradědeček dnešních majitelů František v roce 1888. Tato česká společnost z jižních Čech zaměřuje svoji výrobu na zakázkovou kartonáž a také na velkoobchod a maloobchod papírnictví. Aktuálně se připravují na předání do rukou páté generace.

Knihařství Ployhar založil 4. září v roce 1888 v Českých Budějovicích František Ployhar, který se vyučil knihařem. V průběhu let se společnost vyvinula z knihařské firmy na závod na výrobu kartonů a také papírnictví, čítající ve třicátých letech více jak 40 zaměstnanců. Jejich historie svědčí o houževnatosti rodiny a jejím inovativním myšlení tváří v tvář výzvám, jako byla velká hospodářská krize, nacistická okupace či vynucené převedení pod družstvo v době komunismu.

Knihvazačství doplnila výroba kartonáže ve dvacátých letech dvacátého století. Za okupace přijal Bohumil Ployhar dalších pět děvčat, aby je zachránil před totálním nasazením. Protože ale odmítal pracovat pro Wermacht, společnost se zmenšila na čtyři členy rodiny
a knihaře. Po nástupu komunistů převzalo majetek a vybavení družstvo, kam Plojharovi nastoupili jako zaměstnanci. Po revoluci získal vnuk zakladatele Bohumil st. podnik zpět, ale musel si ho vykoupit.

V roce 1993 firma přesídlila do Boršova nad Vltavou a původní prostory přenechala prodejně papírnictví. O sedm let později se přestěhovali do Rožnova, na okraj Českých Budějovic. Výrobu rozšířili o krabice na katalogový prodej, pak o přepravní obaly, například pro firmu Robert Bosch.

V roce 2004 převzali vedení Bohumil ml. a Petr Plojharovi. Ti stojí dnes v čele společnosti, kdy Bohumil Plojhar je jednatel a většinový vlastník. Aktuálně mají 80 zaměstnanců a roční obrat 220 milionů korun.

O členství ve FBN Czech požádal Jakub Plojhar (5G), syn Bohumila Plojhara, který ve firmě zastává pozici Head of Business Development a je členem dozorčí rady. Aktivně zapojený je i jeho starší bratr Jan, který je také člen dozorčí rady a pro firmu pracuje jako externí konzultant. Na pozici rozvoj HR pracuje jeho matka Dana Plojharová. Jakub má ještě dvě mladší sestry. Strýc Petr Plojhar má dvě dcery.

Motivací Jakuba Plojhara pro vstup do FBN Czech je to, že hledá komunitu rodinných firem, která by umožnila otevřené sdílení zkušeností. Plojharovi připravují rodinnou ústavu a plánují předání další generaci. Garantem vstupu do FBN Czech je Jitka Hurábová, LD SEATING.