VALNÁ HROMADA 2022

Na konci listopadu se uskutečnila valná hromada našeho spolku Family Business Network Czech. Zasedání se zúčastnilo zástupci 24 členských firem. Společně jsme projednali hospodaření a činnost v roce 2022, a také zvolili nového člena představenstva. Součástí bylo představení strategie pro roky 2023 až 2025. Také jsme odsouhlasili nové znění stanov.


MATERIÁLY ZE SETKÁNÍ


PROGRAM

Pořadem jednání bylo:

1. Projednání zprávy o činnosti a hospodaření FBN Czech za rok 2022
Valná hromada projednala zprávu o činnosti a hospodaření FBN Czech za rok 2022 zpracovanou představenstvem spolku.

2. Informování o změnách v představenstvu a volba nového člena představenstva FBN Czech
Valná hromada vzala na vědomí odstoupení Libora Mertla z funkce člena představenstva FBN Czech, a to s účinností k 30. listopadu. Valná hromada zvolila Romana Žáka, datum narození 13. 5. 1967, bytem Květná 2735/59, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň do funkce člena představenstva FBN Czech.

3. Představení strategie FBN Czech 2023-2025 a navazující změna stanov
Strategie 2023-2025. Byly představeny body. Valná hromada schválila nové úplné znění stanov spolku (vizte zde.)  


Účast a hlasování

Účast na VH byla otevřená všem rodinným příslušníkům členů FBN Czech. Hlasovací právo má členská firma s rodinným členstvím. Za každou členskou firmu mohla hlasovat 1 osoba, která byla příslušníky členské firmy určena. Zasedání Valné hromady se zúčastnilo 24 členů, v průběhu zasedání se odpojil 1 člen.


ORGANIZAČNÍ INFORMACE:  

Termín a místo konání: 30. listopadu 2022 od 16.30 do 17.30 ONLINE přes Platformu Microsoft Teams.

Dokumenty: Stanovy spolku najdete zde.