NextGen

FBN rozvíjí network více než 2 800 členů nástupnické generace ve věku 18-40 let, kteří ještě nepřevzali rodinný podnik. Propojuje mladé lidi sdílející stejné nebo podobné problémy a situace napříč zeměmi. Pomáhá jim získat zkušenosti a znalosti, které jim umožní uspět.

Jeho aktivity pomáhají mladým členům rodin odpovídat na otázky jako:

Chci vstoupit do rodinné firmy? Chci v ní zůstat a s jakou ambicí?

Mohu pomoci starší generaci v předání rodinné firmy?

Mezi svými přáteli nemám příliš těch, se kterými mohu podobnou situaci řešit?

Mohu ovlivnit, co se v naší rodinné firmě děje?

Jak řešit rozpor mezi očekáváním své rodiny a vlastními sny?

Jste NextGen? A chcete se...

Propojit s mladými v podobné situaci

Získat znalosti a zkušenosti od předních odborníků a podnikatelů z celého světa

Naučit se dovednosti nejen pro rodinné podnikání

Zažít zábavu a skvělé akce?

A do čeho konkrétně se například můžete zapojit?

Mezinárodní stáže

NxG New Leader Circles

NxG Summit a další workshopy a akce

Facebook Skupina a on-line komunita