NextGen

Propojujeme a rozvíjíme network více než 6 400 členů nástupnické generace ve věku 18-40 let, kteří ještě nepřevzali rodinný podnik. 

Kdo je NextGen?

FBN rozvíjí celosvětově network více než 6 400 členů nástupnické generace ve věku 18-40 let, kteří ještě nepřevzali rodinný podnik. Propojuje mladé lidi sdílející stejné nebo podobné problémy a situace napříč zeměmi. Pomáhá jim získat zkušenosti a znalosti, které jim umožní uspět.

Na jaké otázky odpovídáme?

Chci vstoupit do rodinné firmy? Chci v ní zůstat a s jakou ambicí?

Mohu pomoci starší generaci v předání rodinné firmy?

Mezi svými přáteli nemám příliš těch, se kterými mohu podobnou situaci řešit?

Mohu ovlivnit, co se v naší rodinné firmě děje?

Jak řešit rozpor mezi očekáváním své rodiny a vlastními sny?

Zkušenosti našich NextGenů

Být nastupující generací fungující rodinné firmy, jak ve FBN říkáme ‚být NextGenem’, je samo o sobě zavazující. Nezáleží na tom, jestli chcete rozvinout podnikání svých rodičů, nebo se od něj naopak oprostit a jít vlastní cestou. Ve FBN najdete pochopení i inspiraci a navíc vás to dost možná bude bavit.

Adam Prousek
Director of Business Development a zástupce NextGen firmy PETROF

Rodinné podnikání má svá specifika, ať už jde o vizi do budoucna, práci s ostatními členy rodiny, či otázku předání firmy dalším generacím. Jsem rád za možnost mluvit o těchto věcech bez ostychu, nechat si poradit od ostatních, nebo se jen inspirovat a získat nové pohledy na věc. Vím, že v tom nejsme sami.

Tomáš Kořínek ml.,
Obchodní ředitel firmy OVOCŇÁK a zástupce NextGen firmy TOKO AGRI

Jste NextGen? A chcete se...

...propojit s mladými v podobné situaci?

...obohatit o nové znalosti a zkušenosti od předních odborníků a podnikatelů z celého světa?

...naučit dovednosti nejen pro rodinné podnikání?

...bavit na skvělých akcích?

Do čeho se můžete zapojit?

Mezinárodní stáže

NxG Leadership Team

NxG Summit a další akce

Online komunita

Neformální setkání
 

Workshopy 
 

Stáže u členů FBN Czech
 

NowGen-NextGen Mentoring