Zaměřeno na NextGen Online workshop

"Kritickým myšlením k lepšímu rozhodování"

Jste opravdu tak racionální, jak si myslíte? Čím sami sobě nevědomky bráníte v dobrých rozhodnutích? V jakých situacích se může stát, že je váš úsudek chybný? Víte jaký je rozdíl mezi myšlením rychlým a pomalým a kdy se které z nich hodí? Přidejte se k nám na online NextGen workshop a dozvíte se mnohem víc. Workshop je otevřen zástupcům nastupující generace NextGen členů FBN Czech.

Kdy?

pá 19. 2. 2021

V kolik?

14:00 - 17:00

O WORKSHOPU

Denně musíme zpracovat velké množství informací, jsme zahlceni. Navíc zdroje, které je v našich silách sledovat, nás uzavírají do informační bubliny. Náš mozek a kognitivní procesy pochází ze zcela jiné doby, a tak si se složitostmi současné doby neumí poradit vždycky dobře. Děláme chyby v úsudcích – a to častěji, než si myslíme. Čelíme také překvapením a rozladěním, co se to ve světě vlastně děje. Na workshopu kritického myšlení si ukážeme rizika informačních bublin a konkrétní tipy, jak se jim vyvarovat. Ukážeme si také příklady klamů, kterým náš mozek nejčastěji podléhá, a prodiskutujeme cesty, jak se tomu vyhnout. Díky workshopu získáte návody sami na sebe, aby vás váš mozek neobelhával a abyste se dokázali kvalitněji rozhodnout.

Workshopem vás provedou Kateřina Jiřinová a Lucie Vrbová

Kateřina Jiřinová se na akademické půdě VŠE 8 let věnovala managementu, kritickému myšlení, nehierarchickému fungování organizací a inovacím. Je spoluautorem a lektorem předmětu Kritické myšlení na VŠE a jedním z leaderů komunity, která kolem tohoto předmětu vznikla. Působí v nezávislém think-tanku České priority podporujícím využívání evidence-based přístupu ve veřejné sféře. Je také členem odborné sítě Red Button, jejímž posláním je společenský dopad prostřednictvím evoluce firem.

Lucie Vrbová působí na katedře managementu jako vyučující předmětů Manažerské rozhodování a řešení problémů a Kritické myšlení. Biasům a klamům se věnuje i ve své vědecko-výzkumné činnosti. Spolupracuje se Sociální klinikou v roli externího evaluátora a podílí se na tvorbě predikční soutěže OPTIONS.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

  • Místo konání: Online (v případě uvolnění vládních opatření a zájmu přihlášených účastníků jsme připraveni uspořádat workshop také offline, v Praze.)
  • Pro koho je workshop určen: Zástupce nastupující generace NextGen členů FBN Czech (www.fbnczech.cz/nextgen).
  • Potvrzení účasti: Svou účast nám prosím potvrďte do 19. 1. přijetím pozvánky ve vašem kalendáři. Kapacita je omezena.

Chcete se také zúčastnit tohoto nebo jiného námi pořádaného inspirativního setkání? Všechna naše setkání jsou otevřena pouze členům FBN Czech. Pro více informací neváhejte kontaktovat ředitelku FBN Hanku Procházkovou na e-mailu: prochazkova@fbnczech.cz