Zaměřeno na NextGen Online workshop

"Argumentace a argumentační fauly "

Jak jste na tom s argumentací? Víte, na co si při sestavování argumentů dávat pozor a jak je zlepšit? A co manipulace a tzv. argumentační fauly? Poznáte, když se s vámi někdo snaží manipulovat a víte co s tím? Přidejte se k nám na online NextGen workshop a dozvíte se mnohem víc.

Workshop je otevřen zástupcům nastupující generace NextGen členů FBN Czech. 

Kdy?

pá 23. 4. 2021

V kolik?

14:00 - 17:00

O WORKSHOPU

Umíte dobře argumentovat? Víte, na co si dávat při argumentaci pozor a co vám pomůže se zlepšit? Nejdříve společně probereme tipy, jak dobře sestavovat argumenty, a pak si argumentaci prostřednictvím hry společně vyzkoušíme. Dostanete svou roli ve hře a až hra skončí, společně prodiskutujeme, co v argumentaci fungovalo a co nikoliv. Hru zopakujeme a budete tak mít další příležitost pro trénink, šanci vyzkoušet si i další role a ověřit si poznatky rovnou v praxi.  

A co manipulace? Podle čeho poznáte, že se s vámi někdo snaží manipulovat? Jak si pomoci při posuzování argumentace? Argumentační fauly jsou způsoby, jak vás může manipulátor přesvědčit, abyste udělali něco, co dělat nechcete, aniž jste si toho vědomi. Chcete-li dosáhnout větší svobody v rozhodování a budovat si názory na základě kvalitních argumentů, je dobré umět rozpoznávat argumentační fauly. Odnesete si přehled argumentačních faulů včetně příkladů a vyzkoušíte si, jak tvrzení posuzovat.

Workshopem vás provedou Kateřina Jiřinová a Lucie Vrbová

Kateřina Jiřinová se na akademické půdě VŠE 8 let věnovala managementu, kritickému myšlení, nehierarchickému fungování organizací a inovacím. Je spoluautorem a lektorem předmětu Kritické myšlení na VŠE a jedním z leaderů komunity, která kolem tohoto předmětu vznikla. Působí v nezávislém think-tanku České priority podporujícím využívání evidence-based přístupu ve veřejné sféře. Je také členem odborné sítě Red Button, jejímž posláním je společenský dopad prostřednictvím evoluce firem.

Lucie Vrbová působí na katedře managementu jako vyučující předmětů Manažerské rozhodování a řešení problémů a Kritické myšlení. Biasům a klamům se věnuje i ve své vědecko-výzkumné činnosti. Spolupracuje se Sociální klinikou v roli externího evaluátora a podílí se na tvorbě predikční soutěže OPTIONS.