Zaměřeno na NxG:

Workshop s Egon Zehnder 

„Executive Leadership Potential, aneb objevte svůj leadership potenciál a nechtejte ho vyrůst“

Společně s Egon Zehnder (EZ), přední světovou firmou působící na poli executive search, jsme pro vás připravili jedinečný půldenní workshop na téma „Executive Leadership Potential, aneb objevte svůj leadership potenciál a nechtejte ho vyrůst“.

Kdy?

14. 8. 2020

V kolik?

13:00 - 18:00

Zaměřeno na NxG: Workshop s Egon Zehnder 

PROGRAM

13:00 – 18:00   Workshop s Egon Zehnder „Executive Leadership Potential, aneb objevte svůj leadership potenciál a nechejte ho vyrůst.“

Během workshopu se společně naučíme:

  • Porozumět svým silným stránkám a potenciálům.
  • Ujasnit si své cíle a aspirace.
  • Identifikovat možnosti dalšího rozvoje.
  • Jak lze cílů dosáhnout.

Váš potenciál vám zástupci EZ pomohou poznat pomocí jejich expertních psychometrických nástrojů a výsledky s vámi proberou při interaktivní konzultaci.

Váš potenciál bude hodnocen ve 4 oblastech, které jsou považovány za klíčové pro úspěch lídra na exekutivních úrovních na základě dlouhodobého výzkumu a práce EZ s top manažery po celém světě. Jsou jimi zvídavost (curiosity), práce s daty (insight), práce s lidmi (engagement) a schopnost dotahovat věci (determination).

O FIRMĚ EGON ZEHNDER

Egon Zehnder je přední světová executive search firma. Svým klientům pomáhá hledat kandidáty a vybírat top manažery na „špičkové“ pozice, poskytuje služby v oblasti Board Consultingu a práce s talenty. Firma byla založena v roce 1964, dnes má celkem 68 poboček ve 40i zemích světa. Testování leadership potenciálu se Egon Zehnder věnuje již více než 30 let. Více na https://www.egonzehnder.com/ . Workshop povedou konzultanti z české a německé pobočky.


Chcete se také zúčastnit tohoto nebo jiného námi pořádaného inspirativního setkání? Všechna naše setkání jsou otevřena pouze členům FBN Czech. Pro více informací neváhejte kontaktovat ředitelku FBN Hanku Procházkovou na e-mailu: prochazkova@fbnczech.cz