Co děláme

FBN Czech a jeho členové mohou čerpat ze silného zázemí The Family Business Network International, největšího nezávislého networku majitelů rodinných firem a jejich rodin.
Ta sdružuje 16 000 členů rodin z více než 3 600 rodinných firem, kteří sdílejí své zkušenosti napříč generacemi při respektování hodnot FBN.

Podpora rodinných firem

Místo, kde získáte informace a expertízu o rodinném podnikání. Podporujeme rozvoj rodin v podnikání a prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností. Prostřednictvím přístupu do platformy FBNXchange mají členové kdykoliv přístup k cenné databázi kontaktů, případových studií i odborných zdrojů.

Podpora společenské odpovědnosti rodin

Motivujeme rodiny v jejich společenské angažovanosti a principech udržitelného podnikání. Jsme zapojeni do mezinárodní iniciativy Polaris, která usiluje o podporu udržitelnosti v rodinných firmách.

O programu se více dozvíte zde.  

Inspirativní a vzdělávací akce

Pořádáme výjimečná setkání na relevantní témata pro majitele členských rodinných firem, rodinných příslušníků i nastupující generace. Umožňujeme výměnu zkušeností mezi rodinnými firmami podpořenou i expertízou českých i zahraničních odborníků na témata jako správa a řízení rodinných firem, předávání a příprava nástupnické generace, správa majetku, rodina, firma a hodnoty a mnohé další.

Naši členové se pravidelně setkávají na akcích jako FBN Inspirace, FBN Family Visits, FBN networkingová setkání. Členové FBN se mohou účastnit exklusivních mezinárodních konferencí pro majitele rodinných firem i pro nástupnickou generaci jako NxG Global Summit nebo FBN Global Summit a dalších desítek akcí a konferencí organizovaných partnerskými asociacemi FBN po celém světě.

Zjistěte o akcích FBN více: zde


Jsme rádi za možnost potkávat se s majiteli a zakladateli rodinných firem, kteří mají podobné problémy. Sdílíme a předáváme si zkušenosti a učíme se z příběhů odcházející i nastupující generace. Díky tomu, že nejsme v konkurenčním postavení, můžeme sdělovat i citlivé informace a podnikat exkurze do podniků ostatních členů. Na aktivitách se mi také líbí zajímavá témata přednášek, rozdělení na zakladatelskou a nastupující generaci a pozitivní a přátelská atmosféra.
Ing. Ladislav Horčička, Majitel Servisbal Obaly s.r.o.