Komunity FBN Czech

Rádi bychom Vám přestavili tři komunity. Nabízíme jim takové aktivity, které vnímají jejich specifické potřeby, vytváří prostor pro důvěrné sdílení a také pro společné potkávání stejných generací.

Kdo je NowGen

V roce 2024 jsme spustili novou komunitu NowGen, ve které se zaměřujeme zejména na sdílení business zkušeností. Patří sem business lídři zpravidla ve věku 35 až 55 let, kteří jsou aktivně zapojení ve vedení jejich rodinné firmy, ať už jako členové top managementu či boardu, tak jako aktivní správci rodinného majetku.

Zájemci se mohou účastnit nejen setkání přímo pro tuto skupinu, ale také Mastermind Fora (kruhů sdílení). Jde o setkávání stálé skupiny členů FBN Czech o max. 8 účastnících. Na setkáních v atmosféře absolutní důvěry mohou členové sdílet své výzvy a získávat podporu skupiny při jejich řešení. Skupina, kterou vede externí facilitátor Martin Hudeček, se schází každé 2 měsíce na 3–4 hodiny.

Nowgeni zpravidla nesou zodpovědnost za:

  • vedení firmy (často po boku starší generace, či sourozenců)
  • její vlastnictví (jsou aktivním vlastníkem, či se na tuto roli připravují)
  • rodinu (mají své vlastní děti, které ještě nejsou NowGen, mají stárnoucí rodiče)
  • svůj vlastní osobní a manažerský rozvoj

Kdo je NextGen?

FBN International rozvíjí celosvětově network více než 6 400 členů nástupnické generace ve věku 18-40 let, kteří ještě nepřevzali rodinný podnik. Propojuje mladé lidi sdílející stejné nebo podobné problémy a situace napříč zeměmi. Pomáhá jim získat zkušenosti a znalosti, které jim umožní uspět.

Kdo je Explorers

Jsou to mladší NextGeni ve věku 14 až 18 let. Poprvé jsme pro ně uspořádali setkání na začátku roku 2023 a po kladné zpětné vazbě jsme se sešli i další rok! 

Díky této akci se Explorers mohli potkat s vrstevníky z našich členských firem a účastnili se společného workshopu, například na téma investice. Program jsme připravili i pro jejich rodiče, šlo o přednášky renomované psycholožky, nebo na téma komunikace. Setkání pak vyvrcholila společným kuchařským workshopem pod taktovkou známého kuchaře Filipa Sajlera.

Na jaké otázky odpovídáme Nextgenům?

Chci vstoupit do rodinné firmy? Chci v ní zůstat a s jakou ambicí?

Mohu pomoci starší generaci v předání rodinné firmy?

Mezi svými přáteli nemám příliš těch, se kterými mohu podobnou situaci řešit?

Mohu ovlivnit, co se v naší rodinné firmě děje?

Jak řešit rozpor mezi očekáváním své rodiny a vlastními sny?

Zkušenosti našich členů

Být nastupující generací fungující rodinné firmy, jak ve FBN říkáme ‚být NextGenem’, je samo o sobě zavazující. Nezáleží na tom, jestli chcete rozvinout podnikání svých rodičů, nebo se od něj naopak oprostit a jít vlastní cestou. Ve FBN najdete pochopení i inspiraci a navíc vás to dost možná bude bavit.

Adam Prousek
Director of Business Development a zástupce NextGen firmy PETROF

Rodinné podnikání má svá specifika, ať už jde o vizi do budoucna, práci s ostatními členy rodiny, či otázku předání firmy dalším generacím. Jsem rád za možnost mluvit o těchto věcech bez ostychu, nechat si poradit od ostatních, nebo se jen inspirovat a získat nové pohledy na věc. Vím, že v tom nejsme sami.

Tomáš Kořínek ml.,
Obchodní ředitel firmy OVOCŇÁK a zástupce NextGen firmy TOKO AGRI

Jste NowGen, NextGen, Explorers? A chcete se...

...propojit se stejně starými lidmi v podobné situaci?

...obohatit o nové znalosti a zkušenosti od předních odborníků a podnikatelů z celého světa?

...naučit dovednosti nejen pro rodinné podnikání?

...bavit na skvělých akcích?

Do čeho se můžete zapojit?

Mezinárodní stáže

NxG Leadership Team

NxG Summit a další akce

Online komunita

Neformální setkání
 

Workshopy 
 

Stáže u členů FBN Czech
 

NowGen-NextGen Mentoring