Rodiny rodinám
napříč generacemi

Podporujeme a propojujeme přední české rodinné firmy.

Kdo jsme?

Jsme FBN Czech, pobočka nejprestižnější celosvětové komunity rodinných firem The Family Business NetworkTa sdružuje 4 500 rodin ze 65 zemí a jejich 20 000 rodinných příslušníků, z nichž 8 000 je z nástupnické generace NextGen.

Jsme nezisková organizace s cílem podporovat a rozvíjet středně velké a velké české rodinné firmy napříč generacemi, kterou v roce 2016 založily přední české rodinné firmy jako např. CROCODILLE, HOPI, KOFOLA, RENOMIA, SIKO či SULKO.

FBN Czech propojuje majitele více než 50 předních českých rodinných firem. Naše členské firmy zaměstnávají 24 000 osob a dosahují ročního obratu 80 miliard korun.

Co děláme?

Pořádáme výjimečná setkání na relevantní témata pro majitele členských rodinných firem, rodinných příslušníků i nastupující generace. 

Umožňujeme výměnu zkušeností mezi rodinnými firmami podpořenou i expertízou českých i zahraničních odborníků. 

Věnujeme se tématům jako správa a řízení rodinných firem, předávání a příprava nástupnické generace,  správa majetku, rodina, firma a hodnoty a mnohé další. 

Proč jsme jedineční?

S rodinnými firmami se dělíme o zkušenosti, které jsme získali a pomáháme se vzájemně nasměrovat k tomu, aby naše rodinné firmy zde byly co nejdéle a přežily předávání mezi generacemi.

Naši členové mají přístup ke zkušenosti tisíců členů rodinných firem z celého světa.

Setkání a pravidelné akce a služby realizujeme v bezpečném a důvěrném prostředí.

Sdružujeme členy rodin napříč generacemi.

Podporujeme nástupnickou generaci v rodinných firmách.

Každý člen má možnost zapojit do aktivit širokou rodinu.

Zkušenosti našich členů

Oslovuje mě základní myšlenka FBN ‚Rodiny rodinám’. Myšlenka sdílení podnikatelských zkušeností v rámci společenství lidí, kteří se pravidelně scházejí, osobně se poznají a důvěřují si. Je to platforma, kde se mohu cítit skutečně jako v kruhu rodinném. Těším se na každé další setkání, a to nejen proto, že se potkám s blízkými přáteli, ale dopředu vím, že budu ze setkání odcházet obohacena o další užitečné poznatky.

Jaroslava Valová
Zakladatelka SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ

Jsem rád, že se mohu potkávat se zástupci rodinných firem, a to v bezpečném prostředí, které je založeno na důvěře a diskrétnosti. Na akcích FBN Czech tak můžeme otevřeně sdílet své zkušenosti z rodinného podnikání i rodinného života a učit se jeden od druhého.

Martin Piškanin 
Předseda dozorčí rady a zástupce 2. generace firmy HOPI

Být nastupující generací fungující rodinné firmy, jak ve FBN říkáme ‚být NextGenem’, je samo o sobě zavazující. Nezáleží na tom, jestli chcete rozvinout podnikání svých rodičů, nebo se od něj naopak oprostit a jít vlastní cestou. Ve FBN najdete pochopení i inspiraci a navíc vás to dost možná bude bavit.

Adam Prousek
Director of Business Development a zástupce NextGen firmy PETROF

Naše hodnoty

Naše fungování stavíme na unikátních hodnotách, jako je důvěra, otevřenost, diskrétnost, respekt či profesionalita. 

Na našich akcích se potkáte s aktivními členy rodin napříč několika generacemi rodinných firem. Zažijete otevřenou atmosféru sdílení zkušeností z rodinného podnikání i rodinného života.

Naše členské rodinné firmy se rozhodly zachovávat následující principy při aktivitách FBN:

1. Důvěra a otevřenost
network je založen na principech otevřené komunikace a důvěry

2. Zapojení
aktivní účast členů posiluje hodnotu FBN

3. Diskrétnost
členové sdílejí zkušenosti a informace v atmosféře důvěry

4. Respekt a profesionalita
diskuse jsou vždy vedeny profesionálním způsobem a s respektem

5. Non-Solicitation
FBN je forum pro vzájemnou výměnu zkušeností, nápadů a znalostí, ne pro získávání obchodních příležitostí