Naše hodnoty

FBN podporuje dlouhodobý úspěch rodinných firem. Společně s dalšími národními pobočkami FBN International propojujeme rodinné firmy a pomáháme jim napříč generacemi. Naší práci stavíme na unikátních hodnotách, jako je důvěra, otevřenost, diskrétnost, respekt či profesionalita.

Na našich akcích se potkáte s aktivními členy rodin napříč několika generacemi rodinných firem. Zažijete otevřenou atmosféru sdílení zkušeností z rodinného podnikání i rodinného života.

Pracujeme na principu diskrétnosti (non-soliciting). Akce FBN se nepořádají za účelem prodeje služeb či získání obchodních partnerství. V bezpečném prostředí tak můžete zkušenosti sdílet pouze s nejbližšími příslušníky, kteří se podílí na nastavování rodinných struktur.


"Rodinné podnikání má svá specifika, ať už jde o vizi do budoucna, práci s ostatními členy rodiny, či otázku předání firmy dalším generacím. Jsem rád za možnost mluvit o těchto věcech bez ostychu, nechat si poradit od ostatních, nebo se jen inspirovat a získat nové pohledy na věc. Vím, že v tom nejsme sami."
Ing.Tomáš Kořínek ml., TOKO AGRI a.s.

Principy pro zapojené rodiny

Členské rodinné firmy se rozhodly zachovávat následující principy při aktivitách FBN:

1. Důvěra a otevřenost
network je založen na principech otevřené komunikace a důvěry

2. Zapojení
aktivní účast členů posiluje hodnotu FBN

3. Diskrétnost
členové sdílejí zkušenosti a informace v atmosféře důvěry

4. Respekt a profesionalita
diskuse jsou vždy vedeny profesionálním způsobem a s respektem

5. Non-Solicitation
FBN je forum pro vzájemnou výměnu zkušeností, nápadů a znalostí, ne pro získávání obchodních příležitostí