Naše hodnoty

FBN podporuje dlouhodobý úspěch rodinných firem. Společně s dalšími národními pobočkami FBN International propojujeme rodinné firmy a pomáháme jim napříč generacemi. Naší práci stavíme na unikátních hodnotách, jako je důvěra, otevřenost, diskrétnost, respekt či profesionalita.

Jsme FBN Czech, pobočka prestižní celosvětové asociace rodinných firem The Family Business Network International (FBN). Ta sdružuje 4 000 rodin ze 65 zemí a jejich 16 000 rodinných příslušníků, z nichž 6 400 je z nástupnické generace.

Na našich akcích se potkáte s aktivními členy rodin napříč několika generacemi rodinných firem. Zažijete otevřenou atmosféru sdílení zkušeností z rodinného podnikání i rodinného života.

Pracujeme na principu diskrétnosti (non-soliciting). Akce FBN se nepořádají za účelem prodeje služeb či získání obchodních partnerství. V bezpečném prostředí tak můžete zkušenosti sdílet pouze s nejbližšími příslušníky, kteří se podílí na nastavování rodinných struktur.


"Rodinné podnikání má svá specifika, ať už jde o vizi do budoucna, práci s ostatními členy rodiny, či otázku předání firmy dalším generacím. Jsem rád za možnost mluvit o těchto věcech bez ostychu, nechat si poradit od ostatních, nebo se jen inspirovat a získat nové pohledy na věc. Vím, že v tom nejsme sami."
Ing.Tomáš Kořínek ml., TOKO AGRI a.s.

Principy pro zapojené rodiny

Členské rodinné firmy se rozhodly zachovávat následující principy při aktivitách FBN:

1. Důvěra a otevřenost
network je založen na principech otevřené komunikace a důvěry

2. Zapojení
aktivní účast členů posiluje hodnotu FBN

3. Diskrétnost
členové sdílejí zkušenosti a informace v atmosféře důvěry

4. Respekt a profesionalita
diskuse jsou vždy vedeny profesionálním způsobem a s respektem

5. Non-Solicitation
FBN je forum pro vzájemnou výměnu zkušeností, nápadů a znalostí, ne pro získávání obchodních příležitostí