Zájemce o členství: ATREA

Jablonecká firma Atrea rodiny Morávkových vznikla těsně po revoluci a se svými výrobky - systémy pro větrání s rekuperací - dobyla i zahraniční trh. Dnes jejich podnikatelské aktivity zastřešuje holding Atrea Group, zaměstnávají na 400 osob a dosahují obratu 1,2 miliard.

Areál firmy na kraji Jablonce nad Nisou v Rýnovicích.

Historie společnosti Atrea se začala psát v roce 1990, kdy ji v Jablonci nad Nisou založil Petr Morávek. V prádelně rodinného domu vymýšlel, jak na úsporu energií. Přišel s řešením systému zpětného získávání tepla takzvanou rekuperací. Jak firma rostla, přesouvali se do většího pronájmu, až si postavili vlastní prostory, které pak zvětšovali. Současný moderní areál má přes 20 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch. Společnost dnes zaměstnává na 400 osob a dosahuje obratu 1,2 miliardy (2023).

Atrea staví od začátku na vlastním vývoji a patentech a už v roce 1997 začali expandovat do zahraničí. Dnes mají pobočky v řadě evropských zemí (např. Maďarsku, Polsku, Rakousku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Dánsku a Slovensku). Další zahraniční trhy obhospodařují přes distributory. Jejich výrobky najdete nejen v rodinných a bytových domech, ale i ve všech ostatních moderních budovách.

Kromě hlavní části podnikání se rodina Morávkova věnuje i dalším podnikatelským aktivitám. Všechny minulý rok zastřešili holdingem Atrea Group. Holding stojí na třech nohách - vedle jejich core businessu a správy vlastních nemovitostí se jedná i o investiční projekty. Mezi ty patří například také spolupráce s firmou Millenium Technologies věnující se plazmovému zplyňování a vitrifikaci odpadu.

CEO společnosti Daniel Morávek s tatínkem - zakladatelem firmy - Petrem Morávkem. 

Atrea vede syn zakladatele Daniel Morávek, který se ve společnosti začal angažovat již během vysokoškolských studií. Jeho tatínek, zakladatel Petr Morávek, je ve firmě stále aktivní v oblasti vývoje a spolupodílí se na strategickém rozhodování. Aktivní ve firmě nadále zůstává i maminka pana Daniela, manželka zakladatele Taťána Morávková, a to v oblasti řízení financí. Paní Taťána se taktéž nadále podílí na strategickém rozhodování. 

O členství ve FBN Czech požádal Daniel Morávek, který se svou ženou Jarmilou vychovává tři děti. Jeho nejstarší dceři je 16 let a momentálně studuje v Kanadě. Jeho zájem o naši komunitu vychází z přemýšlení nad budoucností rodinného podnikání, svým aktivním zapojením ve firmě, a také nad zapojováním nastupující generace. Zároveň také hledá partnery k diskuzi a inspiraci.

Rodina Morávkova: zakladatel firmy Petr Morávek s manželkou Taťánou, syn Daniel s manželkou Jarmilou a dětmi.

Daniel Morávek, 2G, ředitel firmy Atrea.