FBN Inspirace se zahraničním hostem a kulaté stoly

Členové FBN Czech se mohou těšit na zahraničního hosta Balázse Lévaie, 2G, BIOTECH USA, a 5 tematických kulatých stolů vedených našimi členy a externími experty.

Firmu BIOTECH USA založili rodiče Balázse na začátku 90. let. V rukou 2. generace prošla kompletní transformací. Za necelých 10 let firma zdesetinásobila svůj obrat (až na stávajících 210 mio EUR) a vyrostla z pár desítek na 1 800 zaměstnanců.

V rámci kulatých stolů si účastníci budou moci vyposlechnout zkušenosti našich členů i externích expertů s 5 různými oblastmi rodinného podnikání


Kdy: Čtvrtek 14. září 2023 od 15.00 
Kde: Vila Lanna, V Sadech 1, 160 00 Praha 6
Pro koho: všichni členové FBN Czech


PROGRAM AKCE

15.00 – 15.30  Příchod  

15.30 – 17.00 Balázs Lévai, 2G, BIOTECH USA

Balász s námi nasdílí:

 • Předávání firmy z 1. na 2. generaci
 • Obchodní strategii, aneb co stojí za jejich úspěchem
 • Jak vedou firmu společně se svým bratrem a co další generace?  

17.00 – 17.30 Přestávka

17.30 – 19.00 Kulaté stoly

 • Předávání rodinné firmy (Ladislav a Lukáš J. Horčičkovi, SERVISBAL OBALY)
 • Nadační struktury (Tomáš Vala, SIKO)
 • Vznik a fungování dozorčí rady (Martin Málek, COMAP)
 • Digitalizace firmy (Roman Žák, AIMTEC)
 • Uchování hodnoty rodinného majetku v dlouhodobé perspektivě (Petr Koblic, BCPP, Petr Laštovka, EMUN, Igor Mesenský, KPMG)

Od 19.00        Neformální část – networking a večeře formou rautu


BALÁZS LÉVAI, 2G, HEAD OF SALES, BIOTECH USA

BIOTECH USA je největším evropským výrobcem a distributorem doplňků stravy a funkčních potravin. Jejich výrobky prodává na 4 500 partnerů ve 100 zemích, mají také 279 franšíz obchodů.

Firmu založili rodiče Balázse a Bálinta na začátku 90. let. Původně firma distribuovala vybavení do fitness center, v rukou 2. generace však prošla kompletní transformací.

Bratři do firmy nastoupili krátce po studiích a za pouhých 8 let jejich působení firma vyrostla z pár desítek na 1 800 zaměstnanců a obrat navýšili z 20 mio EUR na 210 mio EUR. V Budapešti vybudovali sklady o rozměrech přes 80 000 m², a také moderní kanceláře, které v roce 2020 získali cenu maďarské Office of the Year.

Balázs ve firmě vede obchod a stojí za obchodní strategií, jeho bratr Bálint je výkonným ředitelem. Oba jsou dnes majoritním vlastníky firmy. V roce 2022 se stali EY Podnikateli Maďarska, více zde.  

Balázs s námi nasdílí příběh jejich firmy a rodiny. Zaměříme se na:

 • Předávání firmy z 1. na 2. generaci
 • Obchodní strategii, aneb co stojí za jejich úspěchem
 • Jak vedou firmu společně se svým bratrem a co další generace?  


KULATÉ STOLY

Naši členové a externí experti pro vás připravili 5 tematických kulatých stolů. Diskuse u jednotlivých stolů budou probíhat současně, proto prosíme, abyste si vybrali 1 stůl, kterého se budete chtít účastnit a 1 alternativní stůl, v případě, že by se vámi preferovaný stůl neotevřel.

STŮL Č. 1: PŘEDÁVÁNÍ RODINNÉ FIRMY

Ladislav Horčička
Zakladatel firmy

Lukáš Jiří Horčička
CEO firmy, 2G

Společnost SERVISBAL OBALY založili manželé Horčičkovi v roce 1993 ve Východních Čechách a 27 let ji z pozice jednatele řídil Ladislav Horčička. V roce 2019 byl spuštěn proces mezigeneračního předávání na jejich syna Lukáše J. Horčičku, který skrze postupné předávání řídících pravomocí a rolí, vyvrcholil v roce 2023, kdy došlo k definitivnímu předání majetkového podílu do další generace. Rádi s Vámi proberou úspěšné i neúspěšné pasáže z celého procesu, postupně tvořená očekávání i následné frustrace z pohledu odcházející a nastupující generace, a nádavkem přidají konec.

STŮL Č. 2: NADAČNÍ STRUKTURY

Garant: Tomáš Vala, 2G, generální ředitel SIKO

Tomáš nasdílí praktické zkušenosti rodiny Valových s nastavením nadačních struktur. Co je k dané struktuře vedlo, proč ji zvolili a jak vnímají řešení dnes.

STŮL Č. 3: VZNIK A FUNGOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

Garant: Martin Málek, 1G, spoluzakladatel COMAP, bývalý předseda správní rady COMAP, člen dozorčí rady AIMTEC, předseda správní rady COLOGNIA

Martin se s Vámi coby spoluzakladatel a člen několika dozorčích rad podělí o zážitky a zkušenosti z jejich rozjezdu a fungování:

 • k čemu je dozorčí rada dobrá a k čemu není?
 • lidé ve správní radě, koktejl zakladatelů, manažerů a „profi    NEDů“;
 • jaká je správná úroveň reportingu a jaké formy komunikace?
 • správní rada a Martin Málek a jak se učím(e)?
 • přínos dozorčí rady pro NextGen.

… aneb co nám na IMD řekli a neřekli?
... ne na všechny otázky dostanete odpověď, ale určitě si o nich začneme povídat :-)

STŮL Č. 4: DIGITALIZACE FIRMY

Garant: Roman Žák, 1G, spoluzakladatel AIMTEC a předseda dozorčí rady AIMTEC

Posláním AIMTECu je provázet svoje klienty cestou digitalizace v oblasti výrobních a logistických procesů. AIMTEC sám prošel turbulentními změnami v oblasti své vlastní digitalizace v oblasti backoffice procesů, podpory dodávky, obchodu a marketingu.

Proč vlastně digitalizovat a co, jak vnímám proměny pojmu digitalizace za dobu uplynulého čtvrtstoletí a naopak, kam digitalizace směřuje, můj (ředitelský tudíž přehledový) pohled na technologii, architekturu a všechny možné buzzwordy, rizika digitalizace a úskalí při zavádění – to jsou příklady témat, která můžeme rozebrat a na která se s Vámi mohu podívat jak z pohledu interního, tak AIMTECu jako dodavatele.

STŮL Č. 5: UCHOVÁNÍ HODNOTY RODINNÉHO MAJETKU V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ 

Garanti jsou EXTERNÍ EXPERTI (nejsou zástupci členů FBN CZECH), s účastníky proberou několik hlavních témat:

 • Pohled na rodinný majetek dle jeho účelu – forma vs hodnota, co uchovat, co investovat, co darovat, či utratit.
 • Transformace rodinného majetku do jiné podoby – částečný či 100 % exit z rodinné firmy včetně souvislostí, co tento krok znamená. Zaměří se zejména na:
 • Majetkové vztahy v rodině – počet a struktura společníků / akcionářů dnes a s výhledem dalších generacích
 • Profesionální řízení firmy – požadavky na strukturu a organizaci firmy
 • Předání řízení společnosti další generaci – existence vhodných nástupců a jejich motivace
 • Zda přijít / nepřijít o roky budovanou firmu – motivace a cíle zakladatelů, faktory pro rozhodnutí o (částečném) prodeji firmy
 • Proces (částečného) prodeje rodinné firmy
 • Dlouhodobá správa rodinného majetku (v různých podobách) – rizika / formy / struktury / způsob správy.

Petr Koblic,
generální ředitel BCPP

Petr Koblic, je od roku 2004 předsedou a generálním ředitelem Burzy cenných papírů Praha. Dále je předsedou představenstva Centrálního depozitáře cenných papírů Praha. V únoru 2007 byl jmenován předsedou burzovní komory Power Exchange Central Europe. Působí v představenstvu vídeňské burzy cenných papírů. Je také členem dozorčí rady Central European Gas Hub. V roce 2018 byl zvolen prezidentem evropské federace burz FESE. Během své kariéry byl členem představenstva AKAT, předseda lublaňské burzy cenných papírů a člen představenstva Burzy cenných papírů v Budapešti.

Petr Laštovka,
výkonný partner EMUN

Petr je zakládajícím partnerem ve společnosti EMUN family office, a.s. Specializuje se především na mezigenerační předávání a strukturování rodinného majetku prostřednictvím zakládání svěřenských fondů a nadací u nás i v zahraničí. Petr je jako fyzická osoba svěřenským správcem desítky trustů, má tedy mnohé praktické zkušenosti v oblasti jejich zakládání a správy již od počátku legislativní úpravy tohoto právního institutu v tuzemsku. Díky tomu Petr získal jako jeden z mála českých expertů osvědčení TEP (Trust and Estate Practitioner) od mezinárodní organizace STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), sdružující profesionály, kteří se věnují nástupnictví, trustům a správě soukromého majetku.

Igor Mesenský,
partner KPMG
Igor Mesenský, je partnerem KPMG, kde vede služby fúzí akvizic v region střední a východní Evropy. Od roku 1994 pracoval na více než 150 uzavřených transakcích nejen v České republice, Slovensku, Polsku, Rumunsku ale i ve Spojených státech. Patří k předním odborníkům na tuto oblast a v roce 2022 se svým týmem získal ocenění Poradce roku udělovaný Czech Venture Capital Association

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín: 
Čtvrtek 14. 9. 2023.

Místo konání: Vila Lanna (zde), V Sadech 1, 160 00 Praha 6

Parkování: V objektu Villa Lanna se nabízí 18 parkovacích míst. Doporučujeme využít i veřejná parkovací místa v okolí.

Potvrzení účasti: Zaujala Vás akce a nejste členy, ozvěte se e-mailem na prochazkova@fbnczech.cz.