Do čeho se můžete jako NextGen zapojit?


1. Neformální setkání

Je důležité se potkávat jen tak. Bez přesné organizace a detailních plánů. Proto se chceme neformálně setkávat alespoň jednou za čtvrtletí. Důležitým cílem tohoto setkávání je popovídat si a bavit se.2. Workshopy pro osobní rozvoj

Témata, kterým se v rámci workshopů věnujeme jsou zejména soft-skillová, anebo zaměřená na rodinné podnikání - např. agilní přístup, týmovost, project management, change management, kritické myšlení, a další. Workshopy by měly trvat přibližně 2-3 hodiny.3. Stáže u členských firem FBN Czech

V rámci pracovní stáže u našich členských firem FBN Czech můžete získat své první pracovní zkušenosti, zjistit jak fungují jiné přední české rodinné firmy na vlastní kůži, či prohloubit znalosti v oboru v jiném prostředí.

Agenda stáže se bude odvíjet od vašich zkušeností, zájmu, časových možností a právě probíhajících projektů dané firmy. Náplň stáže budete řešit přímo s vybranou firmou. Délka stáže závisí na vaší vzájemné domluvě s vybranou společností, ideálně však počítejte s 1-3 měsíci.

Momentálně nabízíme stáže u firem: ComAp, HOPI, Servisbal, PETROF, RENOMIA.4. NowGen-NextGen mentoring

Je ověřené, že mentoring může být velmi efektivním nástrojem pro předávání know-how, zkušeností a nových pohledů na věc. A protože věříme, že pracovní a životní zkušenosti našich NowGenů mohou nástupnickou generaci obohatit v jejich osobním i pracovním životě, a zároveň svěží pohled na život našich NextGenů může zakladatelské generaci přinést nové náměty a postřehy, rádi bychom vám nabídli toto jedinečné propojení.

Využijte proto této možnosti probrat své profesní či osobní výzvy, získat podporu a inspiraci od špiček českého rodinného businessu díky mentoringu.

Mentoring je vztah dvou osob, kdy mentor - zpravidla starší a zkušenější - předává své zkušenosti. Je mentorovanému oporou i rádcem. Pomáhá mu lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a schopnosti. Je nápomocen s výběrem správného směru či řešením životních či profesních výzev. Mentoring je účinný způsob předávání a rozvoje nejen odborných, ale i měkkých dovedností včetně těch manažerských. Je vhodný pro všechny, kteří chtějí pracovat na svém profesním a osobnostním rozvoji. Nezávisí na věku či pracovních zkušenostech.

A jak by to fungovalo? Mentorovi z řad nowgenů by byl přiřazen mentee z NextGenů. Termíny a forma setkávání by závisely na možnostech a domluvě dané dvojice. Témata si přináší mentee samotný.