Do jakých konkrétních akcí se můžete jako NextGen zapojit?


1. Neformální setkání

Je důležité se potkávat jen tak. Bez přesné organizace a detailních plánů. Proto se chceme neformálně setkávat každé 2 měsíce. Důležitým cílem tohoto setkávání je popovídat si a bavit se.

Máme za sebou jedno takové příjemné setkání Škola čepování piva Pilsner Urquell. Do tajů čepování uvedl naše současné NextGeny sám Tomáš Hrnčíř, mistr České republiky v čepování piva pro rok 2013. Pod jeho vedením si účastníci osvojili zásady tohoto řemesla a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak pivo správně načepovat.2. Workshopy pro osobní rozvoj

Pro rok 2021 máme již přichystaných několik workshopů, které bychom rádi uskutečnili hned, jak nám to současná coronavirová situace umožní. Témata, kterým se chceme věnovat v rámci jednotlivých workshopů jsou zejména soft-skillová - např. agilní přístup, týmovost, project management, change management, kritické myšlení, a další. Workshopy by měly trvat přibližně 2-3 hodiny.3. Stáže u členských firem FBN Czech

V rámci pracovní stáže u našich členských firem FBN Czech můžete získat své první pracovní zkušenosti, zjistit jak fungují jiné přední české rodinné firmy na vlastní kůži, či prohloubit znalosti v oboru v jiném prostředí.

Agenda stáže se bude odvíjet od vašich zkušeností, zájmu, časových možností a právě probíhajících projektů dané firmy. Náplň stáže budete řešit přímo s vybranou firmou. Délka stáže závisí na vaší vzájemné domluvě s vybranou společností, ideálně však počítejte s 1-3 měsíci.

Momentálně nabízíme stáže u firem: ComAp, HOPI, Servisbal, PETROF, RENOMIA.4. NowGen-NextGen mentoring

Je ověřené, že mentoring může být velmi efektivním nástrojem pro předávání know-how, zkušeností a nových pohledů na věc. A protože věříme, že pracovní a životní zkušenosti našich NowGenů mohou nástupnickou generaci obohatit v jejich osobním i pracovním životě, a zároveň svěží pohled na život našich NextGenů může zakladatelské generaci přinést nové náměty a postřehy, rádi bychom vám nabídli toto jedinečné propojení.

Využijte proto této možnosti probrat své profesní či osobní výzvy, získat podporu a inspiraci od špiček českého rodinného businessu díky mentoringu.

Mentoring je vztah dvou osob, kdy mentor - zpravidla starší a zkušenější - předává své zkušenosti. Je mentorovanému oporou i rádcem. Pomáhá mu lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a schopnosti. Je nápomocen s výběrem správného směru či řešením životních či profesních výzev. Mentoring je účinný způsob předávání a rozvoje nejen odborných, ale i měkkých dovedností včetně těch manažerských. Je vhodný pro všechny, kteří chtějí pracovat na svém profesním a osobnostním rozvoji. Nezávisí na věku či pracovních zkušenostech.

A jak by to fungovalo? Mentorovi z řad nowgenů by byl přiřazen mentee z NextGenů. Termíny a forma setkávání by závisely na možnostech a domluvě dané dvojice. Témata si přináší mentee samotný.