6 silných stránek rodinných podniků

Firmy složené z rodinných příslušníků jsou výjimečné v mnoha ohledech. V manažerských funkcích se setkávají manželé, sourozenci, otec se synem. Vedení společnosti se předává z generace na generaci a rozepře mezi kolegy a zároveň příbuznými vyžadují speciální přístupy i řešení. V čem tkví přednosti rodinných firem, mezi něž patří i H&M nebo IKEA, dnes kolosální byznysy zrozené ve Švédsku? Jaké jsou silné stránky rodinných firem, z nichž mohou těžit pro expanzi, stejně jako pohodu v kancelářích? Přečtěte si o nich v následujících šesti bodech.

1. Orientace na dlouhé období

Slovo dlouhodobý má v rodinných firmách význam desetiletí či generací. Tato dlouhodobá orientace napřímo ovlivňuje priority firmy, k nimž jednoznačně patří dobrá pověst. Ta je pro rodinné byznysy daleko důležitější než krátkodobé finanční výsledky. Kromě toho tyto firmy kladou důraz spíš na budování vztahů než neustálé přecházení na nejlevnější možnosti a investují i v případě, že návratnost se předpokládá daleko v budoucnosti.

To, jak rodinné firmy uvažují v dlouhodobém horizontu, má pozitivní dopad na zúčastněné strany:

  • na zaměstnance

Zaměstnanci jsou důležitou součástí dlouhodobých ambicí společnosti. Ideálně se stávají ambasadory značky a aby si je firmy udržely co nejdéle, investují do jejich rozvoje, osobního i profesionálního růstu a spokojenosti.

  • na zákazníky

Rodinné podniky mnohdy nesou jména svých majitelů a těm, logicky, záleží na reputaci firmy a jejím úspěchu, proto zpravidla produkují výrobky a poskytují služby, které jsou skutečně kvalitní, aby byli jejich zákazníci spokojení a vraceli se, tím pádem tito profitují zbožím nadstandardního charakteru.

  • na komunitu

Rodinné firmy nejednou vedou svůj byznys v místě, kde se jejich zakladatelé narodili nebo daná rodina žije, mnohdy i po generace (dejme tomu společnost Petrof byla založena v Hradci Králové roku 1864, rodina tam má svůj domov dodnes a byznysové sídlo se nezměnilo), tím pádem chtějí, aby tato lokalita byla příjemnou pro život, a po dynastie investují do rozvoje lokální komunity a prostředí.

2. Nezávislost na externím financování & finanční stabilita

Rodinné podniky se vyznačují stabilitou platů, investic, dividend, penzijních fondů i pojištění. Zpravidla jsou tak méně závislé na finančních institucích (mívají méně dluhů než jiné typy podniků), na investorech (volí si vlastní tempo růstu) i akciovém trhu.

Tento status se mimo jiné odráží na strategii řízení. Rodinné firmy mají díky své nezávislosti často centralizovanou moc, a tak mohou rychle rozhodovat (díky tomu dokážou oproti konkurenci reagovat v kratším čase) a zapojit NextGeny hned v jejich mladém věku.

3. Rodinná kultura

Rodinná kultura silně ovlivňuje charakter podnikání: přispívá k větší stabilitě a většímu nasazení ve firmě. Jak je to možné?

V rodinných firmách panuje méně formální a byrokratické pracovní prostředí. Dveře ke generálnímu řediteli nebo majiteli jsou vždy otevřené a ostatní členové rodiny a zaměstnanci se tak nebojí přijít a diskutovat. Tím pádem více pociťují péči firmy a vnímají sami sebe jako součást podnikatelské rodiny.

Vedení rodinných podniků se vyznačuje silnou kontinuitou. Členové nástupnické generace se zavčas připravují na svoji roli a CEO má mnohem delší funkční období, čímž roste už zmíněná stabilita.

4. Odolnost

Odolnost je dalším znakem rodinného podnikání. Firmy jí dosahují tím, že jejich majitelé jsou obezřetní a když se pouštějí do rizik, tak ne do takových, které by mohly vést k vážnému ohrožení jejich rodinného bohatství. Přitom ale vlastníci denně využívají svých zkušeností. Vzhledem k tomu, že řada velkých rodinných firem je na trhu spoustu let, spoléhají na své generační zkušenosti, ví, že v minulosti přežili horší situace jako krach na burze, světové války a podobně, proto se nebojí výzev a statečně se s nimi perou. Současně jsou majitelé rodinných firem v horších obdobích ochotni snížit své výdaje a plat, obětovat dividendy.

5. Méně byrokracie

Díky centralizované moci se rodinné firmy potýkají s daleko menším množstvím byrokratických povinností. Je za tím jednak nižší potřeba kontroly, kdy vlastníci jsou častokrát vrcholovými manažery a není potřeba rozsáhlého reportingu, dále přímá komunikace, flexibilita a rovněž neformálnost.

Výsledkem této centralizace je v praxi to, že v rodinné firmě můžete velice rychle shromáždit všechny akcionáře, kteří leckdy sdílejí jednu domácnost. Řetězec velení je krátký s vysokou autoritou a vysokou autonomií.

6. Znalost podnikání

Rodinné podniky benefitují z rozsáhlého počtu generací v oboru – nejstarší vzpomínky rodinných členů jsou často spojené právě s podnikáním, doma u večeře poslouchají jména konkurentů nebo zapálené vyprávění o novinkách a o uvádění produktů do provozu. Děti se podnikání účastní od dětství, kdy u rodičů nebo prarodičů ve firmách tráví prázdniny i volná odpoledne po škole. Tudíž se už takto brzy a velmi přirozeně rekrutují noví zaměstnanci, kteří zároveň dostávají raná školení a posléze se stávají důvěryhodnými články společnosti.

Bohaté know-how pak rodinným podnikům slouží jako konkurenční výhoda – pro jejich “soupeře” je značně obtížné tolik zkušeností a hlubokých znalostí dorovnat.

Jaké jsou naopak slabiny rodinných podniků? O tom si povíme příště.

Sledujte náš blog a přihlaste k odběru našeho newsletteru, ať vám žádný čerstvý článek neunikne!